รุ่นซิกเนเจอร์

มอนซูน แวลลีย์ ซิกเนเจอร์ ไวน์ไทยที่ผลิตจากองุ่นที่คัดสรรเฉพาะที่คุณภาพที่ดีที่สุด จากไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ จนได้ไวน์ที่รสชาติเลิศ มีเอกลักษณเฉพาะตัว

เยี่ยมชมมอนซูนแวลลีย์รุ่นอื่นๆ