ผลิตภัณฑ์จากองุ่น

ไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อันสวยงามท่ามกลางหุบเขา ที่ซึ่งได้รับลมทะเลอย่างต่อเนื่องช่วยให้องุ่นของเราเติบโตอย่างสมบรูณ์ไปกับธรรมชาติ เราคัดองุ่นสรรองุ่นที่สุกเต็มที่ด้วยมือเพื่อมาทำนำ้องุ่นและ แยมองุ่น ที่แสนอร่อยและมีคุณภาพ