รุ่นคลาสสิค

มอนซูน แวลลีย์ คลาสสิค ผสมจากองุ่นทั้งสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศ ที่ปลูกในไร่องุ่นในจังหวัดสมุทรสาครและไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ วินยาร์ด
ได้ถูกบ่มเพาะด้วยสูตรพิเศษเพื่อให้จับคู่กับอาหารไทยและเอเชียในภัตตาคารทั่วโลกได้อย่างลงตัว